سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگآمریکا:  دوست، رفیق باحال، یاور مستضعفین و حامی رانت بریده ها، گفتگو با آن از اهم واجبات است. کشوری که از ایران بسیار ظلم و ستم دیده، احترام از آن از احترام به پدر و مادر واجبتر است. بدون گندم و شکرش نمی توانیم زنده بمانیم. از بزرگترین معاصی بعد از شرک به خدا، سوزاندن پرچم این کشور می باشد که در نقش پرده کعبه آمال بسیاری از وطن دوستداران سابق عمل می کند. سفر به این کشور و پناهنده شدن به آن از اوجب واجبات و همردیف با زیارت خانه خدا در نظر گرفته شده است. در هنگام سفر زیارتی آقایان پناهنده سیاسی به این وادی مقدس استفاده از چادر و روسری الزامی است که در نقش لباس احرام عمل می کند.

اوین:   مقصد امیر کمپیون جامعه مدنی، ندامتگاه جریان تجدیدنظر طلب، کاخ رفاهی گشنگان سیاسی، زندان نت که درآن دسترسی به اینرنت وجود دارد، از نظر ریشه لغوی به نحوی به کلمه « فین» حمام معروف کاشان برمی گردد. محلی برای زیر آب زدن اصلاحات و انقلاب مخملی توسط دوستان و یاران، آسایشگاه آدم فروشان خسته و بریده از مبارزه، جایی که زندانی را مجبور به خواندن جوان و کیهان می کنند و تنها سایت قابل دسترسی نیز رجانیوز است. محلی که در آن از« اعتماد» خبری نیست و در آن به آدم « سلام» نمی دهند. محلی که به افراد غرب زده به هیچ وجه «شرق» نمی دهند. محلی برای اثبات وفاداری تئوریسینهای جنبش سبز به اصول  و مبانی آن. آسایشگاه نورچشمی های سیاسی

تهاجم فرهنگی:جناح اصولگرا غالبا از سر توهم و نادانی به تبادل فرهنگی اینگونه می نگرد. فروش هر آنچه خود داری و به دست آوردن آشغالهای فرهنگی دیگران، نوعی توهم از انواع توهمات توطئه، بسیاری از بزرگان نظام و یاران امام هنوز با وجود بصیرت بالای خود قادر به رویت چنین تهاجمی نشدند. حالتی که همه چیز انشاله بز است. خلاص شدن از دست سنتهای دست و پا گیر. حلتی که به قسم خوردگان نظام بگوییم اشتباه کنندگان.

دانشجو:کسی که خوب دست بزند، کسی که حتی با آروغ زدن یا سرفه کردن سیاسیون ما کف می زند، کسی که خوب سوت بلبلی بزند، کسی که برای ما سر و دست بشکند، کسی که ما را از پدر و مادرش بیشتر دوست داشته باشد. کسی که حاضر باشد به جای فرزندان نازنین و خارج رفته ما در داخل کشور فعالیت سیاسی کند و زندان برود. کسی که حاضر نیست هیچ یک از ما در زندان بمانیم و یا از سمتهای سیاسی خود دست بکشیم. آخر مرام و معرفت سیاسی، کسی که با رانت خواری و فساد اقتصادی کاری نداشسته باشد، کسی که همیشه با رفقایش دست به تحصن بزند، کسی که برای آزادی آنقدر فریا دبزند تا گلویش پاره شود، کسی که همه حرفهای ما را وحی منزل بداند، کسی که تنها به حرفهای ما گوش کند، کسی که شرق بخواند و روزنامه کیهان را پاره کند. کسی که به هیچ وجه فکر آینده خود نیست و تنها برای ما فعالیت کند تا در رفاه سیاسی و اقتاصدی باشیم. پیاده نظام ما جهت ورود به خطوط قرمز نظام ایران

فراجناحی:اصولگرایی مقابل و متضاد این واژه است. اصولا فراجناحی یعنی ما و عملکردم ما نیز فراجناحی می باشد. چپ به معنای کامل کلمه. نوع جدید فراجناحی نیز جدیدا کشف شده. تشخیص فتنه بعد از یکسال- سکوتهای متمادی در برابر فتنه. بی خیالی نسبت به سخنان رهبر و دم از اصولگرایی زدن. گم  و گور شدن تا بعد از 9 دی . شعار مرگ بر شاه دادن بعد از 30 سال. شهردار و رئیس مجلس نمونه کامل این امر هستند. پست دادن به دشمنان و مخالفان و بیکار کردن دوستان و امت حزب الله. دلسوزی برای گرگ. ترحم بر پلنگ تیزدندان. یکی به نعل یکی به میخ.

فرهنگ:چیزی که از قدیم و حتی در هیچ یک از دوره های تاریخی در ایران وجود نداشته است. چیزی که توسط ما به وجود آمده و آنچه که مردم نداشتند و ما به آنها اعطا نمودیم. کروات زدن، سگ داشتن، فحشهای ناموسی به شوخی به یکدیگر دادن، با هر مساله دینی جرو بحث داشتن و پرستش اصول لیبرالیسم. آنچه که برای شکمهای گرسنه و بدنهای گوشت به استخوان چسبیده مردم از نان شب واجبتر است. به جای نقدی کردن یارانه ها توصیه می شود فرهنگ ما را توزیع کنند. مسخره کردن رئیس جمهور و توهین به مردم. حماسه 40 میلیونی و رای 25میلیونی را نادیده گرفتن

قانون:هرچیزی که ما یا فرزندان و خانواده ما بگویند، هرچیزی که مخالفان ما با آن مخالف باشند، آنچه که ما اراده کنیم، برداشت صحیح از این کلمه مقدس تنها از دست ما بر می آید و بقیه چیزی از قانون نمی فهمند. رای دادن اجباری و بدون فکر لرها به دامادشان و آذریها به فرزندشان، ادعای تقلب بدون دیدن و داشتن حتی یک مدرک، اعلام پیروزی در انتخابات قبل از پایان انتخابات و حتی قبل از آغاز شمارش آراء، تنها ما به فکر قانون هستیم و از آن مواظبت می کنیم. هرجای آن را به صلاح خود ندیدیم حق داریم که آنرا حذف کنیم و علیه آن شعار دهیم. انتخاب رییس جمهور در محافل خانوادگی، حذف انتخابات از قاموس سیاسی کشور، آتش زدن سطلهای آشغال اضافی شهر تهران.

الله اکبر:آمریکا بزرگتر از آن است که وصف شود. زیرا خدای بسیاری از ما آمریکا است و بس

محسن مخملباف:آخر هنرمندی، استاد اصلی و ناشناس اسپیلبرگ، سابق بر این خیالباف نام داشت و در برهه ای نیز مهمل باف. هنرمندی در آرزوی محال اسکار یا جوایزی همچون توت فرنگی طلایی، شاه توت طلایی، خربزه طلایی، خیارچنبر طلایی و.. از هر جشنواره ای که در کشوری غیر از ایران حتی افغانستان برگزار شود، سادیسم جنسی، کاری به سیاست ندارد و الکی خودشو به کوچه چپ می زند، تا به حال از سوی رژیم به او اجازه اظهار نظر نداده اند. ید طولانی در کینه توزی نسبت به رفقا و رقبایش و تهدید به آتش زدن کیارستمی با بنزین، سابقه درخشان در استفاده از باتوم، پنجه بوکس، چاقو ... ولی هیچ نسبتی با گروه فشار و لباس شخصی ندارد. زدن به هر دری برای معروف شدن، خسته از همسرداری، چشم پاک و..

  • کلمات کلیدی :
 • گویند چه زیبا که بود حق شما ای مردم      که دهید رای جهت حذف خدا        رایتان باد ملاک همه چی     مرده باشیم مگر کس نظر بد بکند       برشما مردم و بر رای شما!!!        گفته ایم ما جدیدا به نظام          بودن رهبری هم با رای است         حکم قرآن بگذاریم به رای      انقلاب پدران نیز به رای                 در زمانی پر از ظلم و ستم         در نظامی پر از جور و جفا     ما فقط در پی احقاق حقیم    ما فقط اهل دلیم.

  گفت با من جوانی که ای شیخ بزرگ       فرض کنید که در رای گیری                                           ناگهان مردمان رای دهند بر حذفت            بازهم دم ز حقوق مخالف زنی       حرمت رای نگه می داری؟.       من بر افروخته که ای عامی بی منطق پوچ            زچه رو خرده بر این قوم پر از نخبه زنی؟               صبر کن تا که شود موعد رای            هرکسی رای بیارد به خدا          ما همه پشت سرش می ایستیم      ما همه حرمت او حفظ کنیم       اخر او منتخب ملت ماست      تک تک رای این ملت سبز                  در نظر محترم است       مردمان جمله همه با مایند      مردمان خسته از وضع کنون     درپی رای به داماد لرند         هرچه باشد به خدا رای شما    ما همه اهل اطاعت باشیم   

  انتخابات تمام شهر پر از آشوب است   حرمت رای کجا رفت شیخا.؟   امر بر حمله و آشوب چرا؟   بر سر عقل چرا سنگ زنی    برسر راه چرا چاه زنی؟ این بود آن همه تعریف شما از خود و منطق و از نخبگیت؟ جرم ما چیست به جز رای به رقیب؟

  گفت شیخا: که مردم همگی بی عقلند    رای دادن نه با فکر و صلاح        این چه رسمیست به دنیا که ما   خرج بسیار کنیم و اما هیچ سودی ز میدان نبریم؟.    بازگفتم به شیخ آخر چه                                              این همه شورش و عصیان از چه؟.          گو به من حرف حساب ای نخبه      درد خود باز بگو با ملت     جرم ماچیست نبینیم رفاه           جرم ما چیست در این شورشها؟.     شیخ بگفتا که ای عامی پست            ای تو مشتاق سهام و دروغ         از چه رو رای به سبزان ندهید؟           ازچه رو کار به خوبان ندهید؟     شد تقلب در این عصر مدرن     این همه سوختن اموال عموم          ناشی از آتش خشمم باشد             ماهمه در پی احقاق حقیم!!!      در پی چاره این درد بزرگ ( شکست سنگین)     مانده ایم بی تکلیف؟.       مردمان جمله همه بی عقلند    مردمان عامی و بی کیفیتند             گول محمود بخوردند شدید              زنده باد منطق بی عقلی ما         زنده باد منطق داماد لران     

       رای ما که نه، پست مرا پس بدهید   پول مرا پس بدهید .

   یکسال گذشت از آن سال اخیر        فتنه ای بر اثر عقده و خشم          عده ای بی خرد و بی منطق              بی شرفهای لجوج و بزدل          از سر درد فساد و ثروت         با سکوتی ننگین عرصه را باز برای دشمن   آب و جارو کردند        این میان حرف امام امت                بی اثر ماند در این جمع خواص                      همه حرفی بگفتند بجز از فتنه    همه امری بگفتند جز تبریک           آن یکی جای دلیل و مدرک               داد بزد کهریزک       آن یکی در مجلس نقش خود ایفا کرد              هیزم فتنه بسوزاند و برفت                رهبر ما بگفتا خواص        با بصیرت سفرعشق روید          نگذارید در این امر خطیر    چهره حق بود تیره و تار     چشمهاشان همه کور گوشهاشان همه کر     ماههای متوالی سکوت             رهبرما ولی چون یک مرد   بامدد از جد خود ایستاده به میدان بلا               نقش خودایفا کرد            نقش خودایفا کرد         وای بر جمع خواص بزدل           وای بر فتنه گران نامرد         این جهان بگذرد و نیز بدان      آخرت کارشما سخت بود      انقلابی بودنتان هم برای خودتان    ماهمه اهل بصیرت  نه شما    • کلمات کلیدی :
 • نتایج انتخابات با شکوه دهمین دوره ریاست جمهوری ایران اسلامی از دید دیگر

  1- دکتر محمود احمدی نژاد: لطف خدا+ حمایت و خواست مردم و علی رغم کارشکنی مافیا=25میلیون

   2- میرحسین موسوی: رای مردمی+ حمایتهای بی دریغ چند برادر و
  یک خواهر+ شکست خوردگان 3تیر+منابع لایزال مالی+ محرومین از رانتهای سیاسی
  و مالی حال حاضر+ شیفتگان قدرت و ثروت+ شبکه های ماهواره ای و غربی+ حمایت
  سرویسهای غربی اطلاعاتی+ فعالیت تبلیغتی همه جور گروه و مسلک نوظهور از
  بهاییت تا..= 12میلیون

    3-  محسن رضایی: حمایت پنهان+ از بین رفتن آبرو و حیثیت+ فهم بسیار
  پایین سیاسی+ حمایت راندگان از درگاه دولت نهم+ بی تفاوتی ملت=500هزار تا.
  البته الازم به ذکر است که بود یا نبود ایشان در انتخابات هیچ تاثیری
  نگذاشت و نخواهد داشت  و ادعای تقلب ایشان تنها جهت تسکین عصبانیت شدیدشان
  از ضایع شدن در فضای سیاسی کشور بود. ایشان معروف به سردار یک درصدی می
  باشد.

   4-  آراء باطله: بی عدالتی صدا و سیما در عدم وقت دادن به
  کاندید این ستاد در برگزاری مناظره تلویزیونی+ عدم تبلیغات سنگین در
  انتخابات به طوریکه نامزد لایق این ستاد یعنی خرزوخان عملا هیچ تبلیغی
  نکرد+ عدم مناظره با رقبای خود به خصوص موسوی و کروبی که در اینصورت
  احتمال افزایش آرائ ایشان وجود داشت+ عدم آشنایی مردم با برنامه های ایشان
  و حتی ندیدن تصویرایشان در رسانه ها+ نداشتن تریبون و رسانه جهت ارتباط با
  مردم= 400هزار رای که این کاندید خطر جدی برای محسن رضایی به حساب می آید.

    5-  شیخ مهدی کروبی: عجایب انتخابات ایران+ نفر پنجم بین 4 نفر+
  300میلیون شهرام جزایری+ حمایتهای بی دریغ تنها روشنفکران ایران و جهان
  یعنی سروش و مهاجرانی+ حمایت بی دریغ فعالین اجتماعی+ از بین رفتن آبرو و
  سوتیهای مناظره ای ایشان+ سرکار گذاشته شدن از سوی معاون اول یعنی
  کرباسچی+ تهدید جدی سلامتی+ خسته کردن الکی خود در داد و قالهای الکی
  و...= 300 هزار رای. لازم به ذکر است که کارشناسان سیاسی اعتقاد دارند
  ایشان الکی خودشو خسته کرد و تنها نشاط سیاسی را به بدنه جامعه تزریق کرد.
  ایشان زمینه نشاط و شادی فعالین ستادها را در آخر شبهای بعد از تبلیغت
  فراهم کرد تا خستگی کار از تنشان بیرون رود. همچنین ایشان هیچ نقشی بر
  درصد حضور باشکوه ملت نداشت. ایشان به شیخ نیم درصدی معروف می باشند.

  اخبار جدید جرص ( جنبش راه صدام):

  مهدی کروبی مقام عالیرتبه و عضو اتاق فکر!! این گروه طی بیانیه ای
  اعتراض شدید خود را به اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی سازمان انتقال خون
  انجام داد. وی ضمن نامه نگاری به سازمان انتقال خون اعلام کرد: متاسفانه
  این سازمان خون مردم را در شیشه می کند و سوال ما این است که چرا خون مردم
  را در شیشه می کنید؟. آیا این مصداق کامل شکنجه نیست. همچنین موسوی بعد از
  انجام آزمایش گروه خون خود که او منفی بود اعلام کرد: در اعلام نتیجه گروه
  خون من تقلب شده و با دستکاری دستگاههای اعلام گروه خون سعی دارند مردم را
  منحرف کنند. وی اعلام کرد: نتیجه گروه خون من کاملا مهندسی شده بوده و
  تقاضای انجام آزمایش مجدد دارم.

  مهدی کروبی اعلام کرد: آتشفشان جدید ایسلند حاصل فعالیتهای ژنهانی هسته
  ای رژیم غاصب ایران است و به همین خاطر قصد ژیاده روی به سمت ایسلند دارم
  تا اعتراض خود را به گوش مسئولان ایسلند برسانم. موسوی نیز اعلام کرد: در
  بقایای خاکسترهای ایسلند شاهد تکه هایی از تعرفه رای بودم و همین دلیل
  تقلب می باشد!!!. خاتمی نیز اعلام کرد: اتشفشان ایسلند نمونه کاملی از
  خشونتهای سازماندهی شده خدا بر علیه اصلاحات است و خدا بداند به هیچ وجه
  حریف ما نمی شود زیرا ما معتقدیم که علیه خدا نیز می شود تظاهرات کرد.

  زهرا رهنورد طی بیانیه ای نسبت به تضییع حقوق زنان در ایران اشاره و
  اعتراض کرد. وی در این بیانیه که با خودکار آبی نوشت هشده بود اعلام کرد:
  متاسفانه مدتیست که در دولت احمدی نژاد شاهد به کار گیری زنان شریف ایران
  در مشاغل پستی همچون کار طاقت فرسا و بدون استراحت در آسانسورها به عنوان
  اعلام کننده طبقات می باشیم. وی همچنین از اینکه زنان را مجبور می کنند
  ??ساعته در گوشیهای موبایل اعلام کنند که مشترک مورد نظر در دسترس نیست یا
  ... اعلام انزجار کرد و خواستار پرداخت حق و حقوق کامل آنها شد. مهدی
  کروبی نیز اعلام کرد: چند تن از زنان معترض جنبش سبز در آسانسورهای ایران
  زندانی هستند و نظام غاصب قصد دارد این زنان را برای همیشه نگه دارد. وی
  خواستار آزادی کلیه زنان در بند آسانسور و شبکه مخابرات و تلفن همراه شد.
  در این صورت گوشی موبایل خود را می فروشد و دیگر سوار آسانسور نمی شود. • کلمات کلیدی :
 • ترینهای 88»
  89/1/17 11:17 ص

  بسم تعالی

    با تبریک عید نوروز و سال
  نو، در سایه سکوت ننگین برخی روزنامه های به ظاهر اصولگرایی که در ویژه
  نامه هاشون هیچ یادی از حماسه اشرافیت ستیز??خرداد نکردند تا دل اربابان
  فلک زدشون رو شاد کنند،تصمیم گرفتم چند سوژه مهم و خبری و به قولی «ترین
  های ?? »
  رو به عرض دوستان برسانم. پیشاپیش از ویژه نامه های جام
  جم
  و همشهری که مردم رو به هیچ انگاشتند و هیچ
  نام و یادی از حماسه ?? خرداد نکردند، گله می کنم و این را به حساب محافظه
  کاری اربابانی می گذرم که تا ? دی جرات اظهار نظر نداشتند و به مانند یک
  چوب خشکیده در فضای سیاسی کشور زیست ننگین داشتند. از چوب خشکیده هم انتظار
  موضع گیری نداریم. از ? دی به بعد بود که یه دفعه خیلی ها کاسه داغتر از
  آش شدند و با جرات!!! مثال زدنی اعلام کردند: تقلب نشده!!! فتنه در راه
  است!!! ?? خرداد حماسه است!!!.

   ترینهای ??

   - جایزه نوبل عقلانیت و
  کیاست سیاسی در سال ?? به « ساده لوح ترین» سیاستمدار تاریخ ایران و جهان، جناب شیخ مهدی کروبی اهدا می گردد. لازم به
  ذکر است این عزیز در دوره نهم از اخذ رای خانواده خود و در دوره دهم از
  اخذ رای معاون اول خود عاجز ماند. ایشان بارها در چند سال اخیر به تهدید
  سیاسی دکتر احمدی نژاد برای رویارویی تاریخی ??خرداد?? اقدام کرده بودند که
  در نهایت شاهد ابهت سیاسی ایشان در کسب مقام پنجم در انتخابات ? نفره
  بودیم.

   - جایزه تنگ بلورین توهم و
  خیالپردازی در عالم سیاست به «متوهم ترین» سیاسمتدار تاریخ کره زمین از دوران پیدایش تا کنون، به جناب دکتر مهندس
  میرحسین موسوی( موسولینی) تعلق می گیرد. ایشان طی مکاشفات
  توهم آمیز خود با جناب خرزو خان، به تقلب در انتخابات پی برد و هم اکنون
  ماههای متمادی در کف اثبات جابجایی یک رای مانده است. ایشان در یک عمل توهم
  آمیز خود را رییس جمهور ایران خواند که این عمل مورد اعتراض شدید مهدی
  کروبی قرار گرفت. ایشان تا کنون بارها و بارها تحت درمان قرار گرفتند ولی
  تا کنون هیچ نشانه ای دال بر بهبودی مشاهده نشده. وی همچنین بارها به انحاء
  مختلف از خانه سالمندان به ارسال پیامهای تهدید آمیز علیه نظام پرداخته
  است.

   - جایزه کلاغ بلورین اولین
  جشنواره زنان جادوگر در عرصه های جادو و جنبل- خرافات گویی- رمالی و کف
  بینی- سحر و ورد خوانی- ساخت طلسم و.... به «خرافاتی
  ترین»
  زن تاریخ جهان از دوران «پالئوزوئیک» تا کنون به خانم فول پروفسور نژاد پرست « ام الکوکب
  موسوی»
  معروف به زهرا رهنورد کاظمی تعلق گرفت. ایشان در
  اظهار نظری فاشیستی اعلام کرد که ترکها باید به فرزندشان و لرها به
  دامادشان رای بدن. این عمل مورد اعتراض کروبی قرار گرفت و اعلام کرد: من و
  همسرم هر دو لر زبانیم. پس لرها به دامادشان و لرها به فرزندشان رای بدن.
  این خانم خرافاتی همچنین عدم بروز این نوع رای دهی پیشرفته را اصلی ترین
  دلیل تقلب دانست و امیدوار است با تکمیل مطالعات روشنفکرانه خود، به زودی
  به ساخت و یا کشف طلسم جادویی معروف خود جهت براندازی نظام دست یابد. لازم
  به ذکر است ملت ایران به فرزند واقعی خود رای داد و همین امر موجب شد تا
  کاهن بزرگ معبد دستور تخریب اموال عمومی را صادر کند.

   - جایزه «بیچاره ترین و سیاه شده ترین»
  بانوی عالم سیاست در قاره آسیا و حوزه دریای کارائیب به بانو «عفت
  مرعشی»
  تعلق گرفت. ایشان که به واسطه رصد چندین ساله اوضاع سیاسی
  ایران به شکست سیاسی خود و فرزندانش اطمینان داشت، از همان ساعات اولیه رای
  گیری به صدور دستور«خیابان ریزی» اقدام نمود. لازم به ذکر است در قاموس و فرهنگ لغت فاشیسم، واژه خیابان
  ریزی در هنگامی به کار می رود که «افراط و استبداد» در
  مقابل« رای و عقلانیت سیاسی» مردم شکست بخورد. این واژه
  به عنوان تسکین درد نخبگان حامی هیتلر و استالین در هنگام شکست سیاسی بکار
  می رود. در حقیقت این واژه نوعی از برگزاری انتخابات است که صندوق رای و
  رای مردم هیچ تاثیری نداشته
  و تنها نقش فرمایشی و تزئینی را دارند.
  پس در این هنگام آقازاده ها و خانم زاده های خواص و نخبگان به تنبیه و
  سرکوب مردم می پردازند تا دفعه بعد بهتر انتخاب کنند.

   - جایزه « مایوس ترین» بانوی سیاسی در
  خاندان کارگزاران دارندگی، به بانوی دلسوز انقلاب مخملی و فعال در کلیه
  تجمعات ?? نفره با بالا «فائزه هاشمی» تعلق می گیرد. این بانوی عظیم
  الپارتی
  قبل از انتخابات بدون اجازه خانواده خود مقداری پول خورد
  از حساب منزل برداشته و مانتوهای سبز رنگ به تعداد زیاد میده مردم. ولی
  وقتی کاندیدشون رای نیاورد، به خاطر لو رفتن جریان از رفتن به خونه ترس و
  شرم داره و تا کنون متواری می باشد. یکی از اعضای خونشون به همرا ه برادرش
  اعلام کرد: تا پولو نیاوری حق نداری بیای خونه، دیگه خارج بی خارج-
  رانت بی رانت.
    وی به شدت دنبال شناسایی کسانیست که از وی مانتوی
  سبز گرفته اند تا  مانتوها را گرفته و کمی از داغ مصائب خود بکاهد. وی بعد
  از برگزاری همایش بانوان فیروزه ای در قبل از انتخابات اینک به دنبال
  برگزاری همایش بانوان سیاهپوش می باشد.

   -  جایزه «باحال
  ترین»
  سوتی سال ?? به سوتیهای بی شمار مهدی کروبی تعلق گرفت. در
  همین راستا بسیاری از انتشاراتی های مهم جهان جهت فروش کتابهای طنز خود
  اقدام به چاپ گسترده سوتیهای وی به زبانهای مختلف نموده اند تا زمینه شادی
  روانهای افسرده مردم بعد از بحران مالی جهانی را ایجاد کنند. با چاپ این
  کتاب هم اکنون شادی بی سابقه ای سرتاسر جهان را فراگرفته است. تا کنون
  پیامهای تبریک و تشکر بسیاری از دارالمجانینها- کلینیکهای روانپزشکی های
  سراسر جهان و همچنین زندانیهای محکوم به عدام جهان برای ایشان ارسال شد و
  قول دادند تا در انتخابات بعدی به ایشان رای بدهند. همچنین فرمانده نظامیان
  افسرده آمریکایی در عراق نیز خواندن این کتاب را برای روحیه سربازان
  آمریکایی لازم اعلام نمود.

     -  جایزه کدوی
  طلایی
  به بیشترین کاربرد یک کلمه از سوی یک نفر به « لکنت
  زبان دارترین»
  سیاستمدار تاریخ جهان یعنی موسوی تعلق گرفت. این
  فرد که ادعای زیادی در سخنوری در جمع پیرزنها و جمعهای یک نفره و جلو آینه
  دارد، در مناظره تاریخی 13خرداد به بیماری لکنت زبان دچار شد و دچار رعشه
  اعصاب و اندامهای حسی- حرکتی شد. وی در یک حرکت حماسی و تاریخی حدود 41 بار
  در 40 دقیقه از کلمه چیز استفاده کرد که مورد اعتراض
  موشهای انگلیسی زبان قرار گرفت. آنها اعلام کردند: موسوی با استعمال کلمه
  پنیر در شرایط بحران اقتصادی جهان باعث تحریک اشتهای ما می شود و ما نیز
  توان خرید پنیر را نداریم». لازم به ذکر است بعد از آن حماسه تاریخی تا
  کنون تلاش کلیه پزشکان- روانپزشکان و.. برای معالجه لکنت زبان وی ناکام
  مانده و روان پزشکان از وی و اطرافیانش خواستند تا هیچگاه در مقابل وی اسم
  احمدی نژاد را نبرند- عکس و تصویر یا صدای وی را به گوش و چشمش نرسانند و
  در ضمن جهت تسکین روحیه شکست خورده و ضعیف موسوی از وی خواستند در تنهایی  و
  خلوت حرفهای بزرگ و ادعاهای کلان کند و دیگران را تهدید کند. همچنین از
  اطرافیانش خواستند مرتبا افرا بیکار و جویای کار را اجیر کرده و به عنوان
  فعال سیاسی- فعال اجتماعی و... به حضور وی بیاورند تا برایشان صحبت کند و
  کم کم به دوران قبل از انتخابات برگردد.

   - جایزه دروغگوترین سیاستمدار به جناب شیخ مهدی کروبی به خاطر ادعاهای واهی و اثبات نشده شان
  در بعد از انتخابات- جایزه عجیب ترین رویداد سیاسی به
  انتخابات ? نفره ایران اهدا شد که در آن یکی از کاندیداها با زحمات و
  فداکاریهای دوستان شفیق خود مانند کرباسچی، به مقام پنجم نائل شدند که تا
  کنون در نوع خود بی سابقه است و ریاضی دانان بسیاری برای حل این مساله
  ناکام مانده اند- چایزه باهمت ترین کاندید انتخابات به جناب خرزوخان اهدا
  شد که علی رغم عدم همکاری صدا و سیما در دادن تریبون، عدم مناظره با
  کاندیداها، عدم برپایی سخنرانی و نداشتن ستاد و... توانست به مقام چهارم
  دست پیدا کند و مدعی ترین کاندید انتخابات را با اقتدار پشت سر گذارد-
  جایزه جالبترین نقاشی کودکانه و تخیل آمیز، به نقاشی جناب
  موسوی تحت عنوان « آمار تورم» در شب مناظره با
  جناب کروبی اهدا شد که مورد استقبال فستیوالهای کودک و تخیل قرار گرفت. • کلمات کلیدی :
 • بنام خدا

  - آغاز سال 1389 و پایان سال نکبت و شوم برای جریان
  فتنه را تبریک می گویم. امیدوارم درسال جدید نیز به خاک سیاه بنشینید و
  کماکان از زهر چشمهای ملت آگاه در امان نباشید. امیدوارم دیگر هیچ سطل
  آشغالی برای آتش زدن پیدا نکنید تا خودتان را آتش بزنید. امیدوارم پیش از
  اینکه به آتش زدن سطل آشغالی فرصت پیدا کنید، آتش خشم و آگاهی ملت بر دامن
  شما شعله افکند. امیدوارم مغز و فکرتان همچون صندوقهای رایتان همیشه خالی باشد، امیدوارم روزی از سر نداری کاسه گدایی به طرف ملت بگیرید تا بدانید
  گداپروری یعنی چه. تا بدانید فقر یعنی چه. آنوقت است که قدر سهام عدالت را
  می دانید، آنوقت است که هیچگاه به رفع محرومیت نمی گویید پوپولیسم. آنوقت
  است که می دانید فقر و فساد و تبعیض  احمدی نژاد به پا خیز یعنی چه؟ انوقت
  است که به جای بررسی مدارک دروغیت تجاوز و تقلب، پای درد دل طلبه سیرجانی
  و دانشجویان عدالتخواه شیرازی می نشینید( خودم نیز جزء اینها هستم).

  می دانید در سال 88چند خانواده را به خاک سیاه نشاندید؟ می دانید چقدر به بیت المال ضربه زدید تا بیت و مالتان آسیب نبیند؟ می دانید چقدر به مردم دروغ گفتید تا دروغهایتان را نبینند؟ می دانید چقدر از مردم کشته ها ساختید تا خود به حیات ننگین و لجنیتان
  ادامه دهید؟ اما مطمئنا نمی دانید مردم در مورد شما چگونه فکر می کنند-
  مطمئنا نمی دانید وضعیتتان در بین مردم چگونه است. مطمئنا فهمیده اید که
  ایران فقط تهران نیست و تهران فقط شمال نیست. مطمئنا فهمیده اید حنای
  سبزرنگتان دیگر رنگ ندارد. راستی از مدارک تقلبتان چه خبر؟ چگونه است که
  برای اختلاسات کرباسچی- رشوه گرفتنهای مهدی هاشمی و تخلفات جاسبی مدرک است
  و شما انکار می کنید و برای تقلب ندیده و نشده مدرک نیست ولی تایید می
  کنید؟ راستی لباس روحانیت بر تنتان سنگینی نمی کند؟ بهتر نیست در سال جدید لباسهایتان را عوض کند و راحتتر باشید؟

  اواخر سال 88موسم خانه
  تکانی است و خانه انقلاب نیاز به خانه تکانی دارد. اجناس بنجل و فرسوده و
  کهنه و ناکار آمد را از خانه انقلاب بیرون بیاندازیم.
  آخر
  مردم عزیز ما بنجل پسند نیستند ولی در صادرات اجناس بنجل به خارج از کشور
  تخصص دارند زیرا آنجا مشتری دارند. اجناس بنجل با نگاهی ملتماسانه به من
  نگاه می کنند و می گویند: تورو خدا به ما ر حم کن، یادت رفت در این ?? سال
  چقدر برات مفید بودیم. اگه ما نبودیم تو چطور گرم می شدی؟ چطور خنک می
  شدی؟ سابقه ما ر افراموش کردی؟. ولی گفتم: شما سالهاست به جای آسایش و
  آرامش، به خانه من گند زده اید. آشغالهای زیادی در خانه ما مانده و شما
  عملا به تماشای آشغالها نشستید. شما فقط در مقابل این همه گندبازی آشغالها
  غر زدید و گفتید: آشغالها هم حق حیات دارند، آشغالها هم موجود و آفریده
  خدایند، چقدر بی رحمی!!!؟ و هنگامی که من مجبور شدم مشکل آشغالها را برای
  همیشه رفع کنم، به میدان آمدید که چرا از ما کمک نگرفتی؟ این آشغالها هم
  افراد بدی هستند. ما طرفدار نظافت خانه هستیم. ما با شما هستیم. ولی من
  شما را بیرون می گذارم و حتی نمی فروشم زیرا هیچ مشتری ندارید و بی ارزش. بگذار
  شما به دفع آشغالها بگویید تجاوز!! بگویید خشونت سازماندهی شده و...  آخه
  شما سطلهای آشغال را آتش زدید و طرفدار آشغالها هستید!!!

  سال 88 برای اولین بار شاهد حضور ساکنان منظومه شمسی
  از مریخ گرفته تا پلوتون در راهپیمایی9دی و 22بهمن بودیم. این نظام
  لعنتی!! مردم با نظام مشکل دارند!! مردم از نظام متنفرند!!! این چه نظامی
  است؟ نظام دوبرره را می گویم، یار غار نفر پنجم انتخابات 4نفره ایران. همو
  که قرار است اسناد تقلب و تجاوز را از خرزوخان بگیرد و به شیخ بدهد. قول
  میدهم به چیزحسین و کروبی به عنوان عیدی سهمیه کاغذ و قلم بدهم تا با
  بیانیه ها و اعلامیه هایشان مردم را بخندانند. آخه لورل هاردی تکراری
  شدند-جیم کری انگلیسی صحبت می کند و.. تازه اینها همه غربی هستند و چرا
  خودکفا نباشیم؟ مگر تولیدات داخل کم هستند؟ مگر شیخنا مرده که لورل هردی
  اجنبی ما رو بخندونند؟ مگه ام الکوکب موسوی مرده که جیم کری ما رو
  بخندونه؟ خودکفا باش تا کامرو اباشی.

  برای مردم ما تعطیلات
  رسما از 29 اسفند شروع می شود ولی کروبی- موسوی- خاتمی- رهنورد- فائزه و
  مهدی هاشمی سالهاست که در تعطیلات به سر می برند و هنوز قصد بازگشت ندارند.
  ولی مهدی هاشمی شاهکار کرده و تعطیلات در تعطیلات به راه انداخته و رفته
  انگلستان و واقعا برگرداندن آدم تعطیل از یک تعطیلات دیگر خیلی سخت است.
  راستی مخاطب شما در عید چه کانی هستند؟ زورتان نگرفته که احمدی نژاد دور
  سوم سفرهای استانیش را شروع کرده و شما هنوز جرات بیرون رفتن از دفتر را
  ندارید؟ پس به سخنان خود در جمعهای محدود و تکرای ادامه دهید و در همانجا
  نیز نظر سنجی کنید تا با اختلاف100درصد از احمدی نژاد جلو بیفتید؟ راستی شبخنا، در خانواده شما چند نفرشان خداوکیلی بهت رای دادن؟ شنیدم در خانه شما هر ? کاندید رای داشتن!!! چه خانواده دموکراتی!!

  اما سفره هفت سین سران فتنه گر : 1- سنگ  2- سیم و
  کابل  3- سکه های طلا   4- سودهای بانکی  5- سند ملکی و ویلا   6- سیاه
  نمایی    7 سیانور جهت مواقع اظطراری و دیدن حماسه های مردمی

  اللهم اشغل الظالمین بالخائنین. • کلمات کلیدی :
 •    1   2      >
  کلیه ی حقوق این وبلاگ متعلق به نویسندگان آن می باشد
  گروه فناوری اطلاعات آن لاین تکنولوژی