كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) سادات علوي

سادات علوي
[ شناسنامه ]
سرمايه امروز بقيع اشک است و اشک ...... چهارشنبه 96/4/28
سرمايه امروز بقيع اشک است و اشک ...... چهارشنبه 96/4/28
مرگ دردناک و تدريجي برجام ...... يكشنبه 96/4/18
ظرفيت دروني ملت ايران ...... چهارشنبه 96/4/7
ايرانيان بناي انتقام گذاشتند، رقاصان رم کردند پا بر دو گذاشتند ...... يكشنبه 96/4/4
داعش سلاحش زودتر از عقلش کار مي کند ...... شنبه 96/4/3
ضربتي بر پيکر اسلام حُريت و عدالت ...... پنج شنبه 96/3/25
زيباترين هديه خداوند به زن حجاب است ...... سه شنبه 96/3/16
ارزش يک انسان به چيزي که به آن دست مي يابد نيست بلکه به هدفي ست ...... شنبه 96/2/30
آمريکائيان روحاني را بهتر از ما مي شناسند ...... سه شنبه 96/2/26
دروغ و نفاق در لباس خوش دوخت تدبير ...... سه شنبه 96/2/26
بن بستي در راي دادن به رئيسي وجود ندارد ...... دوشنبه 96/2/11
عيد مبعث بر همه مسلمانان و آزادگان جهان مبارک باد ...... چهارشنبه 96/2/6
خوش آمدي اي نطق بليغ توحيد ...... سه شنبه 96/1/22
تدبير به اسم نيست به مرام و مسلک است ...... شنبه 96/1/19
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها