اگر  سازندگی و اصلاح طلبی و اصولگرایی لفظ محض است که بحثی نیست اما اگر آرمان و افق و برنامه و ایدئولوژی است که ما در هیچ یک از حضرات آنچه از مفهوم اصولگرایی و اصلاح طلبی و سازندگی متصور است ندیده ایم .

 تحزب به شکل معوجی که امروزه در کشور ما وجود دارد بیش از اینکه باعث ایجاد وحدت و انسجام و همدلی و رقابت سیاسی شود دکانی است که هر کسی می خواهد فروش بیشتر داشته باشد در برهه های خاص تابلوی نمایندگی آنرا بر سردر خود می زند .

 کاش خاتمی بیاید و بگوید که در دوران 8 ساله تصدی کرسی ریاست جمهوری با ژست اصلاح طلبی به کدام بند مرامنامه اصلاح طلبان عمل کرده است و کدام اصلاح را در ساختار سیاسی ، اجتماعی ، مدیریتی ، فرهنگی و... انجام داده است ؟!

کاش احمدی نژاد بیاید و اذعان کند که تا چه اندازه به اصول اصولگرایی پایبند بوده است و به کدام اصولی که قرار بود گرایش پیدا کند گرویده است ؟!

کاش هاشمی بیاید و با تمامی ادعاهایی که در حوزه مدیریت دارد بگوید چه نسبتی با کارگزاران سازندگی به مفهوم واقعی آن دارد ؟

این سردار سازندگی اگر سازندگی کرده است پس ویرانی های زمان جنگ در مناطق جنوب و غرب کشور با چه نیتی هنوز مانند تابلویی کریه خودنمایی می کند و با کدامین منطق آنانکه در پیشانی دفاع از مملکت بوده و هستند چه در زمان او و چه در زمان دست پرورده هایش با کمترین عنایت آقایان مواجه شده است ؟ نکند قرار است این مناطق تبدیل به موزه شهری شود و به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی برای نسل های بعدی حفظ گردد؟!

نکند ایشان هم به مداخله دست های پنهان در دوران سازندگی اعتقاد دارند مانند دست های پنهانی که نمی گذارند و نگذاشتند احمدی نژاد مدینه فاضله و آرمان شهر را به ایران و ایرانی هدیه کند و به همین خاطر تمام توان و استعدادش را برای تثبیت آلترناتیو خود متمرکز کرده است ؟!

 واقعیت این است که دوران نطق های انتخاباتی اصولا باید به سر می رسید و با مردم به زبان عمل می باید سخن گفته می شد !

مردم تا دلتان بخواهد در این چند ساله از احمدی نژاد آنچه را که باید شنیده اند !

اگر قرار است کسی بیاید ، بیاید منتهی با عملگرایی و ایجاد فضای امید و امنیت و عزت و اقتدار و گشایش ...

در عجبم از کسانی که اثبات خود را در گرو نفی دیگران می دانند و در این راه حاضرند لگد بر جنازه پف کرده برادر خود بگذارند تا قدشان به دیوارهای کوتاه پاستور برسد !

پاستور رفته ها اصولا می بایست پاستوریزه می شدند اما بیشتر به نظر می رسد برخی پاستوریزه وارد پاستور شده و آلوده دامن از آن رخت می بندند